Bu tür iddiada bulunan kişiler konuya bilimsellikten uzak yaklaşıp kimi rakip sektörlerin yönlendirmesi ile bunu söylemektedirler. Madde 3 ‘de de açıklandığı gibi bu konuda dikkate alınacak değer  μ değeri olup değerlendirme buna göre yapılmalıdır. Kaldı ki iddia edilenin aksine ısı yalıtım malzemeleriyle yapılan mantolama ile binanın taşıyıcı elemanlarının dış hava koşullarının yıpratıcı etkisinden korunması ve aşırı ısı farklarından doğabilecek gerilmelerden korunması sağlanır. Yazın sıcak kışın da soğuk dış ortam havası, mantolama ile korunmayan binanın yapı elemanlarında genleşme ve büzülmelerden dolayı gerilmeler oluşturur. Bu gerilmeler zamanla yapı elemanlarında kılcal çatlamaların ortaya çıkmasına sebep olur. Dış cephe mantolama ile, bu kılcal çatlaklara dış ortamdan sızabilecek suyun hem donarak daha büyük çatlamalara yol açmamasının hem de demir donatıya ulaşarak korozyona sebep olmasının önüne geçilmesi sağlanmış olur.

Isı yalıtımında dıştan yapılan ısı yalıtımı ( mantolama ) daha verimlidir. Bu şekilde bina kabuğu bir manto gibi dış hava koşullarından kesintisiz bir şekilde yalıtılmış olur, bina kabuğunun da (duvarlar ve taşıyıcı elemanlar) ısı depolama kapasitesinden faydalanır dolayısıyla binanın iç ortamdaki her noktada ısı dağılımı eşit olduğundan istenmeyen hava akımları ortadan kalkar ve ısıl konfor şartlarına ulaşılır ayrıca bina bir kez ısıtıldıktan sonra ısıtma sistemi kapansa dahi yapı elemanları ısısını içi ortama vermeye devam eder iç ortamlar daha geç soğur, ayrıca mantolama ile bina taşıyıcı elemanları dış hava koşullarının yıpratıcı etkisinde yoğuşma olması riski ortadan kalkar ve ısı köprülerinin oluşması da engellenmiş olur.

İçten yalıtım sürekli kullanılmayan mekanlarda (konferans salonu, sinema, tiyatro vb.) geçici hızlı ısınmanın gerektirdiği zaruri durumlarda tercih edilmelidir.

Bilinenin aksine ısı yalıtımı uygulamaları sadece kış aylarında değil, yaz aylarında çok faydalı olmaktadır. İçerisindeki özel maddeler ile bina ile dış dünya arasında bir bariyer oluşturan mantolama uygulamaları, kış aylarında bina içinin sıcak tutulmasına olanak sağlar iken, yaz aylarında ise dışarıdaki sıcak ve bunaltıcı havanın bina içerisinde girmesinin önüne geçmektedir. Böylece mantolama uygulamaları gerçekleştirilmiş binalarda hem kış aylarındaki ısıtma giderleri azalmakta, hem de yaz aylarında katlanılan soğutma giderleri azalmaktadır.

Yaygın fikrin aksine, ısı yalıtımından fayda sağlamak için bir süre beklemeye gerek yoktur. Mantolama uygulaması profesyonel eller tarafından gerçekleştirildiği ve tamamlandığı andan itibaren, soğuk havalarda binanın ısınmasına, sıcak havalarda ise sıcak havanın binaya girmesini sağlayarak soğuk kalmasına katkı sağlanmaktadır. Dolayısı ile ısı yalıtımı uygulaması, hemen sonuç alınabilen ve sonuçları maliyetini kısa sürede telafi edebilen son derece faydalı bir uygulamadır.

Mantolama veya ısı yalıtımı uygulanabilmesi için özellikle vurgulanan bir zaman aralığı yoktur. Mantolama farklı mevsimlerde uygulanabilir. Ancak, uygulama kolaylığı olması açısından mantolamanın yapıldığı esnada yağışın olmaması önerilmektedir. Zira yağışlı havalarda hem iş güvenliği tehlikeye girebilmekte, hem de mantolamada kullanılan maddelerin ıslanmasına yol açmaktadır. Dolayısı ile çok sıcak yaz günleri veya çok soğuk kış günlerini beklemeksizin, uygun hava şartları geliştiğinde mantolama uygulamasına geçilebilmektedir.

0 535 315 62 50